Sprovodnica za umrlo lice

Za prenos posmrtnih ostataka iz Republike Poljske u Bosnu i Hercegovinu potrebno je da, u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih/ekshumiranih ostataka, dostavite slijedeće dokumente:

1. Ako je umrlo lice posjedovalo važeći pasoš BiH, te ako smrt nije prouzrokovana zaraznom bolešću i uz uslov da nije bilo sahranjeno u Republici Poljskoj, Ambasada izdaje sprovodnicu bez saglasnosti nadležnih organa u zemlji, uz dostavu sljedećih dokumenata:

 • popunjen zahtjev za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka;
 • kopiju važećeg pasoša BiH;
 • ljekarski nalaz o smrti sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika BiH (bosanski, hrvatski ili srpski);
 • smrtni list izdat od strane nadležnog organa (međunarodni obrazac);
 • potvrdu pogrebne kuće da posmrtni ostaci nisu sahranjivani i da je kovčeg, sa posmrtnim ostacima, pripremljen za transport po međunarodnim standardima;
 • potvrdu o obezbjeđenom ukopnom mjestu;
 • podatke o vozilu, vozaču i mjestu prelaska granice u BiH;
 • uplatnicu konzularne takse.

2. U slučajevima kad umrlo lice nije posjedovalo važeći pasoš BiH, odnosno kad je smrt bila prouzrokovana zaraznom bolešću ili ako je lice bilo sahranjeno ili kremirano u Republici Poljskoj, pa se posmrtni ostaci prenose nakon izvršene ekshumacije potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 • popunjen zahtjev za izdavanje sprovodnice za prenos posmrtnih ostataka;
 • popunjen zahtjev za prenošenje posmrtnih ostataka iz inostranstva u Bosnu i Hercegovinu, zavisno od područja sahrane (Federacija BiH, Republika Srpska, Brčko distrikt BiH);
 • ljekarski nalaz o smrti  sa ovjerenim prevodom na jedan od službenih jezika BiH (bosanski, hrvatski ili srpski);
 • smrtni list izdat od strane nadležnog organa (međunarodni obrazac);
 • potvrdu pogrebne kuće da je kovčeg, sa posmrtnim ostacima, pripremljen za transport po međunarodnim standardima;
 • dokaz o identitetu – može biti bilo koji lični dokument sa slikom;
 • potvrdu o obezbjeđenom ukopnom mjestu;
 • podatke o vozilu, vozaču i mjestu prelaska granice u BiH;
 • uplatnicu konzularne takse.

U ovom slučaju sprovodnica se izdaje nakon dobijanja saglasnosti od nadležnih organa BiH.

 

Comments are closed.