Potvrda o boravku u Republici Poljskoj

Ambasada Bosne i Hercegovine u Varšavi za potrebe državljana Bosne i Hercegovine izdaje potvrdu o boravku u Republici Poljskoj u slučaju trajnog povratka u Bosnu i Hercegovinu. Potvrda se izdaje licima koja su boravila u inostranstvu u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, odnosno najmanje 12 mjeseci s prekidima u vremenskom periodu od 4 godine. Za izdavanje potvrde potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Kopiju važećeg BiH pasoša  ili CIPS-ove lične karte;
  2. Kopiju dokaza o regulisanom boravku u Republici Poljskoj;
  3. Odjava iz Ureda za strance o napuštanju Republike Poljske;
  4. Dokaz o trajnom povratku u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dokaz se sastoji od slijedećeg:
  • Izjave kojom lice povratnik u BiH pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da se određenog datuma trajno vraća u BiH i zahtjeva izdavanje potvrde o boravku (navesti svrhu, npr. u svrhu ostvarivanja prava na carinske povlastice);
  • Kopije avionske karte u jednom smjeru;
  • Dokaz o napuštanju Republike Poljske (npr. pismo od poslodavca u kojem je naveden osnov prestanka odnosno raskida ugovora o radu, plaćen račun za prevoz stvari, ugovor o prodaji nekretnine, raskid ugovora o najmu stana  ili dokaz o zatvaranju bankovnog računa u Republici Poljskoj).

5. Potvrdu o uplaćenoj konzularnoj taksi.

Napomena: Robe oslobođene plaćanja carine su: lična imovina, lični prtljag i robe nekomercijalnog karaktera, koje su u posjedu podnosioca zahtjeva duže od šest (6) mjeseci. Konačnu odluku o oslobađanju carine donosi Uprava za indirektno oporezivanje BiH – regionalni uredi.

Comments are closed.