Konzularni testament

Posljednja izjava volje u formi konzularnog testamenta može se dati u Ambasadi Bosne i Hercegovine u Varšavi ili u prostorijama izvan Ambasade.

Zahtjev državljanina Bosne i Hercegovine za izradu konzularnog testamenta mora se podnijeti jedan radni dan ranije ukoliko se testament sastavlja u Ambasadi.

Zahtjev državljanina Bosne i Hercegovine za izradu konzularnog testamenta izvan područja Varšave mora se najaviti najmanje sedam radnih dana ranije.

Comments are closed.