Postupak za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

U svrhu naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih (MKR) potrebno je dostaviti:

  1. Popunjen i potpisan obrazac za određivanje JMB;
  2. Originalni međunarodni izvod iz knjige rođenih;
  3. Dokaz da su roditelji ili jedan od roditelja državljani Bosne i Hercegovine;
  4. Potvrdu o uplaćenoj konzularnoj taksi.

Comments are closed.