Pasoš

Ambasada Bosne i Hercegovine u Republici Poljskoj (Varšava) ne izdaje nove biometrijske pasoše za građane BiH. Da biste dobili novi pasoš potrebno je da se obratite našoj Ambasadi u Berlinu i zakažete termin za podnošenje zahtjeva. Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu radi sa strankama od ponedjeljka do petka od 09 – 13 h. Kontakt telefoni su: + ( 49 30 ) 814 712 32  i  + ( 49 30 ) 814 712 31.

Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se lično. Uz zahtjev treba priložiti:

  • pasoš koji se mijenja,
  • dozvolu boravka u Republici Poljskoj,
  • dokaz o plaćenoj taksi za izdavanje pasoša.

Lice koje nema važeću ličnu kartu BiH treba prije podnošenja zahtjeva za pasoš izvršiti evidenciju JMB-a u centralnoj evidenciji podnošenjem zahtjeva na obrascu JMB-7.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • izvod iz MKR-ih iz BiH (ne stariji od 6 mjeseci),
  • uvjerenje o državljanstvu iz BiH (ne starije od 6 mjeseci).

Ukoliko se Zahtjev za izdavanje BiH pasoša podnosi za maloljetnu osobu, neophodno je da oba roditelja imaju evidentiran JMB u jedinstvenoj bazi podataka BiH i da dođu u Ambasadu sa tom osobom. Ukoliko jedan od roditelja ne dolazi sa djetetom na akviziciju biometrijskih podataka, potrebno je priložiti pismenu saglasnost odsutnog roditelja, ovjerenu kod ovlaštenog lica ili uz odluku nadležnog organa iz BiH o starateljstvu ukoliko je drugi roditelj umro ili se vodi kao nestalo lice.

Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je prisustvo djeteta za koje se podnosi zahtjev radi akvizicije biometrijskih podataka.

Cijena pasoša:

Za lice starije od 7 godina: 124 euro

Duplikat pasoša za lice starije od 7 godina: 216 euro

Za lice do 7 godia: 78 euro

Duplikat pasoša za lice do 7 godina: 121 euro

Preuzimanje pasoša vrši se lično.

Napomena:

Građanima BiH se skreće pažnja da posjedovanje JMB-a u pasošu  ili izvoda iz MKR-ih ne znači da je JMB evidentiran u centralnoj evidenciji. Samo se odgovarajućom potvrdom nadležnog organa i važećom ličnom kartom može potvrditi da je JMB evidentiran.

Comments are closed.