Izjave i punomoći

Za ovjeru potpisa na punomoći, izjavi ili nasljedničkoj izjavi treba dostaviti sljedeće:

  1. Čitko napisanu punomoć, izjavu ili nasljedničku izjavu na obrascu Ambasade Bosne i Hercegovine u Varšavi koja mora biti potpisana u prisustvu konzularnog radnika;
  2. Kopiju važećeg pasoša BiH ili važeće lične karte, ovjerenu od strane javnog bilježnika;
  3. Uplatnicu konzularne takse.

Comments are closed.