Putni list

Putni list se izdaje državljanima BiH koji borave u inostranstvu bez pasoša samo u hitnim slučajevima i služi za putovanje u Bosnu i Hercegovinu samo u jednom smjeru. Rok važenja Putnog lista je 30 dana.

Za izdavanje Putnog lista potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

  1. Popunjen zahtjev za izdavanje Putnog lista;
  2. Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od šest mjeseci);
  3. Dokaz o identitetu – pasoš/lična karta/vozačka dozvola Bosne i Hercegovine;
  4. Dvije fotografije za pasoš;
  5. Potvrdu o prijavi gubitka/krađe pasoša, izdatu od inostrane policijske jedinice;
  6. Potvrdu o uplaćenoj konzularnoj taksi.

Napomena: U slučajevima bolesti ili smrti člana porodice ili bliže rodbine u BiH, potrebno je dostaviti pismo ili nalaz sa pečatom BiH ustanove.


Comments are closed.