Konzularne usluge

 1. Viza za ulazak u BiH
 2. Pasoš
 3. Putni list
 4. Sprovodnica za umrlo lice
 5. Upis u matične knjige
 6. Evidentiranje i određivanje JMBG (jedinstveni matični broj građana)
 7. Postupak za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih
 8. Izjave i punomoći
 9. Ovjera prepisa-fotokopije
 10. Potvrda o boravku u Republici Poljskoj
 11. Konzularni testament
 12. Odricanje od državljanstva BiH
 13. Konzularne takse – žiroračun

Comments are closed.