Zgoda na transport zwłok

Zezwolenie na transport zwłok z Rzeczypospolitej Polskiej do Bośni i Hercegowiny wydawane jest, zgodnie z przepisami Bośni i Hercegowiny dotyczącymi wydania zezwolenia na transport zwłok/ ekshumowanych szczątków, po przedłożeniu następujących dokumentów:

1. Jeżeli zmarły posiadał ważny paszport BiH oraz jeśli zgon nie nastąpił w wyniku choroby zakaźnej oraz pod warunkiem, że ciało nie było grzebane w Rzeczypospolitej Polskiej, Ambasada wydaje zezwolenie bez zgody właściwych organów w kraju, po dostarczeniu następujących dokumentów:

 • wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na transport zwłok;
 • kopia ważnego paszportu BiH;
 • medyczne stwierdzenie zgonu z uwierzytelnionym tłumaczeniem na jeden z oficjalnych języków BiH (bośniacki, chorwacki lub serbski);
 • akt zgonu wystawiony przez właściwy organ (na międzynarodowym formularzu);
 • zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że zwłoki nie były grzebane oraz, że trumna ze zwłokami jest przygotowana do transportu zgodnie z międzynarodowymi standardami,
 • potwierdzenie o zapewnionym miejscu pochówku;
 • informacje o pojeździe, kierowcy i miejscu przekraczania granicy BiH;
 • dowód wniesienia opłaty konsularnej.

2. W przypadku kiedy zmarły nie posiadał ważnego paszportu BiH, czy też zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej lub jeśli zmarły był chowany lub kremowany w Polsce, a zwłoki będą transportowane po wcześniejszej ekshumacji należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na transport zwłok;
 • wypełniony wniosek o transport zwłok z zagranicy do BiH, zgodnie z planowanym miejscem pochówku (Federacja BiH, Republika Serbska, Dystrykt Brcko BiH);
 • medyczne stwierdzenie zgonu z uwierzytelnionym tłumaczeniem na jeden z oficjalnych języków BiH (bośniacki, chorwacki lub serbski);
 • akt zgonu wystawiony przez uprawniony organ (na formularzu międzynarodowym);
 • zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że trumna ze zwłokami jest przygotowana do transportu zgodnie z międzynarodowymi standardami;
 • dowód tożsamości – jakikolwiek osobisty dokument ze zdjęciem;
 • potwierdzenie o zapewnionym miejscu pochówku;
 • informacje o aucie, kierowcy i miejscu przekraczania granicy BiH;
 • dowód wniesienia opłaty konsularnej.

W powyższym przypadku zezwolenie się wydaje po uzyskaniu zgody właściwych organów BiH.

 

Comments are closed.