Zaświadczenie o pobycie w Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasada Bośni i Hercegowiny w Warszawie na potrzeby obywateli Bośni i Hercegowiny wydaje zaświadczenia o pobycie w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku stałego powrotu do BiH. Zaświadczenie wydawane jest osobom, które przebywały za granicą  przez okres minimum 12 miesięcy ciągłego pobytu, ewentualnie minimum 12 miesięcy z przerwami w okresie 4 lat. W celu otrzymania zaświadczenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Kopię ważnego paszportu lub dowodu osobistego BiH;
  2. Kopię zaświadczenia o uregulowanym pobycie w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Zaświadczenie z Urzędu ds. Cudzoziemców o zamiarze opuszczenia Rzeczpospolitej Polskiej;
  4. Dowód, że osoba na stałe wraca do Bośni i Hercegowiny. Dowód ten składa się z następujących dokumentów:
  • oświadczenie osoby wracającej do BiH złożone pod pełną odpowiedzialnością moralną, materialną i karną, że od określonej daty dana osoba wraca na stałe do BiH i dlatego zwraca się o wydanie Zaświadczenia o pobycie (należy wymienić cel w jakim Zaświadczenie ma być wystawione, np. uzyskanie prawa do zwolnień celnych),
  • kopia biletu lotniczego w jedną stronę
  • potwierdzenie zamiaru opuszczenia Rzeczypospolitej Polskiej (np. pismo pracodawcy z informacją o powodach wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, zapłacony rachunek za przewóz rzeczy, umowa sprzedaży nieruchomości, rozwiązanie umowy wynajmu lub dowód zamknięcia rachunku bankowego w Rzeczypospolitej Polskiej).

5.  Dowód wniesienia opłaty konsularnej.

Uwaga: Rzeczy zwolnione z opłat celnych to: majątek osobisty, bagaż osobisty i towary niekomercyjne, które są w posiadaniu wnioskodawcy dłużej niż sześć (6) miesięcy. Ostateczną decyzję o zwolnieniu z należności celnych podejmuje właściwy miejscowo Urząd Podatków Pośrednich BiH.

Comments are closed.