Poświadczenie odpisu/ kserokopii

Poświadczenia odpisu dokumentu dokonuje się w celu potwierdzenia, że odpis jest zgodny z oryginalnym dokumentem.

Podczas określania zgodności odpisu z oryginałem cały tekst odpisu porównuje bardzo szczegółowo i dokładnie z oryginalnym dokumentem.

Odpis musi być zgodny z tekstem oryginalnego dokumentu pod względem pisowni, interpunkcji i skrótów wyrazów. W taki sam sposób określa się zgodność fotokopii dokumentu z jego oryginałem, jako że fotokopia jest traktowana jak odpis.

Oryginalne dokumenty do poświadczenia należy osobiście dostarczyć do Ambasady BiH wraz z dowodem wniesienia opłaty konsularnej.

Comments are closed.