Oświadczenia i pełnomocnictwa

W celu dokonania poświadczenia podpisu na pełnomocnictwie, oświadczeniu lub oświadczeniu spadkowym należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Czytelnie napisane pełnomocnictwo, oświadczenie lub oświadczenie spadkowe na formularzu Ambasady Bośni i Hercegowiny w Warszawie, które musi zostać podpisane w obecności pracownika Wydziału Konsularnego;
  2. Kopię ważnego paszportu BiH lub ważnego dowodu osobistego, poświadczoną notarialnie;
  3. Dowód wniesienia opłaty konsularnej.

Comments are closed.