Opłaty konsularne – numer konta

Numer rachunku, na który należy wnosić opłaty konsularne:
PL 12 1240 6003 1978 0000 4944 4175
SWIFT: PKOP PL PW
BANK PEKAO S.A.

Comments are closed.