Dokument podróży

Paszport tymczasowy jest wydawany obywatelom BiH, którzy przebywają za granicą bez paszportu tylko w wyjątkowych sytuacjach i wydawany jest jedynie w celu umożliwienia powrotu do Bośni i Hercegowiny tylko w jednym kierunku. Dokument ten jest ważny przez okres 30 dni.

Aby otrzymać paszport tymczasowy należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie paszportu tymczasowego;
  2. Zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa BiH (nie starsze niż 6 miesięcy);
  3. Dowód tożsamości – paszport/ dowód osobisty/ prawo jazdy Bośni i Hercegowiny
  4. Dwa zdjęcia paszportowe;
  5. Potwierdzenie zgłoszenia zagubienia/ kradzieży paszportu wystawione prze zagraniczną jednostkę policji;
  6. Dowód wniesienia opłaty konsularnej.

Uwaga: W przypadku choroby lub śmierci członka bliższej lub dalszej rodziny w BiH należy dołączyć pismo lub diagnozę lekarską opatrzone pieczecią instytucji BiH.

 

 

Comments are closed.