Pomoc konsulatu

Jaką pomocą może służyć Ambasada – Konsulat

W przypadku utraty dokumentów (zagubienie lub kradzież):

Po zgłoszeniu na policję faktu zagubienia lub kradzieży paszportu lub dowodu osobistego konsulat może:

  1. wydać paszport tymczasowy w celu powrotu do Bośni i Hercegowiny lub
  2. jeżeli zostały spełnione warunki przewidziane prawem, może wydać nowy paszport.

W przypadku zatrzymania lub aresztowania:

Osoba zatrzymana może się domagać, aby o fakcie zatrzymania została poinformowana Ambasada BiH. Urzędnik konsularny może poinformować lokalne organy, że dana osoba znajduje się pod ochroną konsularną BiH i poprosić o przedstawienie powodów zatrzymania lub aresztowania oraz wnioskować o odpowiednie pozwolenie w celu spotkania z zatrzymanym. Sprawdzi również warunki pod jakimi zostało dokonane zatrzymanie oraz czy było wtedy przestrzegane lokalne prawo. Urzędnik konsularny, na wniosek osoby zatrzymanej, może pozyskać listę adwokatów, którzy mogą wystąpić w obronie osoby zatrzymanej (koszty adwokata ponosi zatrzymany).

W przypadku choroby:

Urzędnik konsularny, na wniosek osoby wymagającej leczenia, może pomóc w znalezieniu właściwej placówki zdrowia (koszty leczenia ponosi osoba leczona).

W przypadku poważnego wypadku:

Urzędnik konsularny, za pośrednictwem odpowiednich organów, poinformuje rodzinę osoby, która uległa wypadkowi. Na wniosek rodziny wraz z nią rozpatrzy konieczność dalszej hospitalizacji (koszty ponosi osoba hospitalizowana).

W przypadku zgonu:

Urzędnik konsularny poinformuje rodzinę. Na wniosek rodziny zapozna ją z prawnymi aspektami związanymi z transportem zwłok do kraju lub ich pochówkiem (koszty pokrywane są przez rodzinę lub ubezpieczenie zmarłego).

W przypadku innych problemów:

Urzędnik konsularny wraz z lokalnymi organami władzy może udzielić porady lub zebrać korzystne adresy (adwokata, prawnika itd.).

Jakiej pomocy nie może udzielić Ambasada-Konsulat

Nie może zapewnić powrotu do kraju na koszt państwa.

Nie może zapłacić kary, rachunku hotelowego, kosztów hospitalizacji, ani żadnych innych.

Nie może interweniować w procesie sądowym w celu doprowadzenia do zwolnienia osoby, która dopuściła się czynu karalnego na terytorium obcego państwa.

Ambasada nie zastępuje agencji turystycznej, instytucji bankowej lub firmy ubezpieczeniowej.

Nie może udzielić opieki konsularnej jeżeli osoba posiada obywatelstwo również tego kraju na terytorium którego się znajduje.

Comments are closed.