Najczęściej Zadawane Pytania (NZP)

 1. 1. Czy Polacy potrzebują wizy na wjazd do Bośni i Hercegowiny?

Obywatele Rzeczypospolitej zwolnieni są z obowiązku wizowego w przypadku pobytu nie przekraczającego 90 dni.

 1. 2. Czy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mogą podróżować z dowodem osobistym do Bośni i Hercegowiny?

Obywatele następujących państw mogą wjechać do BiH zarówno za okazaniem paszportu jak i z dowodem osobistym, który stwierdza tożsamość i obywatelstwo:

 • państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • państw należących do strefy Schengen oraz,
 • Andory, Czarnogóry, Chorwacji, Lichtensteinu, Monako, San Marino, Serbii, Stolicy Apostolskiej i Szwajcarii.

 1. 3. Co jest potrzebne obywatelom, którzy posiadają stały pobyt w RP a mają paszporty państw, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu przy wjeździe do BiH?
 1. ważny paszport lub inny dokument umożliwiający podróżowanie przewidziany Rozporządzeniem Rady Ministrów BiH,
 2. środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów pobytu, przejazdu i wyjazdu włączywszy w to ochronę zdrowia,
 3. wiza wjazdowa do państw sąsiednich, do których podróżuje lub poprzez czyje terytorium kontynuuje podróż,
 4. oryginał zaproszenia (służbowego lub prywatnego), które musi być poświadczone przez właściwe organy BiH,
 5. jeżeli osoba jedzie do BiH za pośrednictwem organizacji turystycznej musi posiadać voucher tej agencji i potwierdzenie, że posiada środki finansowe w wysokości 150 KM na każdy dzień pobytu lub równowartość tej sumy w innej wymienialnej walucie.
 1. 4. Jakie dokumenty są niezbędne w przypadku podróży samochodem do Bośni i Hercegowiny?

Poza dowodem osobistym/ paszportem osoba musi posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, którym podróżuje (jeżeli dowód rejestracyjny jest wystawiony na inna osobę niezbędne jest posiadanie międzynarodowego pełnomocnictwa uprawniającego do jego kierowania) i zieloną kartę.

 1. 5. Jakie dokumenty są niezbędne dla przewożonych zwierząt domowych?

Ważny paszport z wpisanymi szczepieniami oraz potwierdzenie od weterynarza, że zwierzę nie choruje na choroby zakaźne.

 1. 6. Co jest potrzebne do wpisania dziecka do księgi urodzeń Bośni i Hercegowiny?

a. Oryginał aktu urodzenia (międzynarodowy), ważny paszport Bośni i Hercegowiny rodziców oraz czytelnie wypełniony wniosek

 1. 7. Jakie dokumenty są potrzebne do nadania i ewidencjonowania JMBG?
 • Odpis aktu urodzenia nie starszy niż 6 miesięcy,
 • zaświadczenie o posiadaniu obywatelstwa BiH, nie starsze niż 6 miesięcy,
 • kopia paszportów BiH rodziców – oboje rodzice składają wniosek o nadanie i ewidencjonowanie JMBG.
 1. 8. Jaka waluta obowiązuje w Bośni i Hercegowinie?

Obowiązującą waluta w BiH jest marka konwertybilna (KM), która ma stały kurs w stosunku do euro.

 1. 9. Czy w Polsce można kupić walutę BiH?

Nie

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.