Kultura

Bośnia i Hercegowina to stosunkowo mały kraj, ale posiadający bogatą kulturę, która miała wielki wpływ na pozostałe kraje Bałkanów, a często również na resztę świata. Przejawiała się ona w różnych obszarach ludzkiej działalności, włączając w to muzykę, literaturę, film, sztukę piękną i użytkową, a także projektowanie oraz media współczesne. Bośnia i Hercegowina to, obok Węgier, jedyne państwo w regionie, które wydało więcej niż jednego laureata Nagrody Nobla: Vladimir Prelog otrzymał nagrodę w dziedzinie chemii, a Ivo Andrić literatury.

Sarajewo, stolica BiH, było gospodarzem XIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich będących nie tylko spotkaniem młodych sportowców, ale także wydarzeniem mającym na celu promocję kultur, pokoju i przyjaźni.

Gdybyśmy chcieli wskazać autentyczny symbol BiH, to najprawdopodobniej byłby  nim stećak (l. mn. stećci), późnośredniowieczny, rzeźbiony nagrobek kamienny – artefakt dawnej bośniackiej kultury.

Stećci są przede wszystkim oznaczeniem miejsc pochówku zmarłych. W tych masywnych kamieniach, pokrywających ich powierzchnię reliefach i  lapidarnych napisach zawiera się symbol jednego, zakończonego już, życia. Stećke można znaleźć w całej Bośni i Hercegowinie, a w Radmilji obok Stoca znajduje się ich tyle, że tworzą niepowtarzalną i unikalną w skali światowej nekropolię.

W Muzeum Narodowym znajduje się, najprawdopodobniej najcenniejszy eksponat w zbiorach, Hagada, jedna z najpiękniejszych ksiąg tego rodzaju. Jest to hebrajski manuskrypt wykonany na cienkiej skórze, który powstał w końcu XIV albo na początku XV wieku w Hiszpanii.

Dziedzictwo kulturowe

Cerkiew katedralna (Saborna crkva) w Sarajewie, jedna z największych prawosławnych świątyń na Bałkanach.

Meczet Królewski (Careva džamija), jeden z pierwszych meczetów wybudowanych w BiH i pierwszy w Sarajewie.

Katedra w Sarajewie (Katedrala), zaprojektowana przez Josipa Vancaša, który łącząc elementy stylu romańskiego i gotyku stworzył swoista syntezę wyróżniającą ten obiekt z szeregu innych tego typu.

Stary Most w Mostarze, zabytkowe centrum miasta Mostaru wraz ze Starym Mostem zostało wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Most Mehmed-paszy Sokolovicia w Višegradzie, zarejestrowany jako jeden ze 100 najbardziej zagrożonych światowych pomników.

Comments are closed.