BiH i Poljska

Diplomatski odnosi

Republika Poljska je priznala Republiku Bosnu i Hercegovinu 09.04.1992. Diplomatski odnosi uspostavljeni su 11.01.1996. Odnosi između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske su dobri i prijateljski. Između dvije zemlje nema otvorenih pitanja. Republika Poljska pruža punu podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu prema Evropskoj uniji i NATO-u.

Ambasada BiH u Varšavi svečano je otvorena je 30.06.2006. godine. Ambasadori Bosne i Hercegovine u Republici Poljskoj:

  • 2003-2005 NJ.E. g. Nedeljko Despotović (sa sjedištem u Berlinu)
  • 2006-2009 NJ.E. g. Zoran Skenderija
  • 2010-2014 NJ.E. gđa Koviljka Špirić
  • od septembra 2014 NJ.E. g. Duško Kovačević

Ambasada Republike Poljske u Sarajevu uspostavljena je 2001 godine. Ambasadori Republike Poljske u Bosni i Hercegovini:

  • 2001- 2005 NJ.E. g. Leszek Hensel
  • 2005-2010 NJ.E. g. Andrzej Tyszkiewicz
  • 2011-2012 NJ.E. g. Jerzy Chmielewski
  • od maja 2013. NJ.E. g. Andrzej Krawczyk

Bosna i Hercegovina i Republika Poljska su sukcesijom preuzele 14 bilateralnih sporazuma, koji su bili na snazi između bivše SFRJ i Republike Poljske.  Ugovori preuzeti sukcesijom razmjenom nota

Takođe su potpisani slijedeći bilateralni sporazumi:

Comments are closed.