Ambasador Koviljka Špirić posjetila Univerzitet u Wroclawu

Na poziv Instituta za slavistiku Univerziteta u Wroclawu Ambasador BiH Koviljka Špirić posjetila je 18. decembra ovu eminentnu visokoškolsku ustanovu. Tom prilikom ambasadorku Špirić je primio rektor Wroclawskog univerziteta prof.dr. Marek Bojarski, koji je izrazio svoje zadovoljstvo zbog nedavno potpisanog Ugovora o saradnji između Univerziteta u Wroclawu i Univerziteta u Sarajevu. Tokom boravka na Univerzitetu u Wroclawu ambasadorka Špirić je posjetila Institut za slavistiku gdje je razgovarala sa profesorima i nastavnim osobljem, nakon čega je za studente ovog odsjeka održala predavanje o aktuelnim prilikama u BiH.

Ambasadrka Špirić je povodom potpisivanja ugovora o saradnju univerztiteta u Wroclawu i Sarajevu rekla da očekuje bogatu saradnju u svim segmentima, a posebno kroz zajedničke naučno i obrazovne projekte i angažovanja fondova evropske unije, u čemu Univerzitet u Wroclawu ima veliko iskustvo.

Rektor Marek Bojarski je informisao ambasadorku Špirić da je Univerzitet u Wraclawu, jedan od najstarijih u centralnoij Evropi. Univerzitet je osnovan prije 310 godina, a danas je to moderan univerziteta sa blizu 40 hiljada studenata i savremenim naučno-nastavnim procesom.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.