Delegacija Saveza opština i gradova posjetila Ambasadu BiH

Delegacija Saveza opština i gradova Federacije BiH i Republike Srpske je tokom studijske posjete Poljskoj 03.10.2013 posjetila Ambasadu BiH u Varšavi. Goste je primila ambasadorka BiH u Poljskoj Koviljka Špirić. Delegaciju BiH su činili  gradonačelnici i načelnici, kao i predstavnici Saveza. Studijska posjeta je organizovana u sklopu programa jačanja kapaciteta Saveza opština i gradova BiH (CDMA). Cilj ove posjete je bio da se predstavnici lokalne samouprave upoznaju sa radom Ambasade BiH kao i sa radom lokalnih samouprava u Poljskoj.

Obraćajući se gostima, ambasadorka Špirić je podržala ovakav vid posjeta, jer se na taj način predstavnici naše lokalne samouprave na najdirektniji način mogu upoznati sa funkcionisanjem lokalnih zajednica u drugim zemljama. Ona je predstavnike Saveza informisala da u Poljskopj postoji 16 vojvodstava, koja su zajedno sa opštinama nosioci regionalnog i lokalnog razvoja. Takođe je istakla pozitivna iskustva poljskih opština i vojvodstava u kreiranju razvojnih programa u oblasti privrede, komunalne infrastrukture, kulture, ali i drugih oblasti uz obilato korištenje fondova Evropske unije.

Na sastanku u Ambasadi zaključeno je da je razmjena iskustava izuzetno bitna u vođenju razvojne politike, jer je lokalna samouprava nivo vlasti najbliži građanima. Pozitivan iskustva Poljske  mogu biti dragocjena za formulisanje i provođenje razvojnih planova u lokalnim zajednicama BiH.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.