Aktivno učešće BiH na IV Kongresu žena u Varšavi

U Varšavi je 14. i 15. septembra u Palati kulture održan IV Kongres žena pod sloganom „Aktivnost, preduzetništvo, nezavisnost“. Kongres je okupio oko 10.000 učesnika i gostiju iz Poljske i svijeta. Ambasadorka BiH Koviljka Špirić, savjetnica Marijana Zubonja, kao i asistent u Počasnom konzulatu BiH u poznanju Agata Javoszek učestvovale su u radu Kongresa, na kojem su održana brojna predavanja, diskusije i tri okrugla stola. Na okruglom stolu NVO „Žene građanke Evrope-ujedinite se“ učestvovala je Marijana Dinek, izvršna direktorica fondacije Bosanskohercegovačka inicijativa žena.

U svom obračanju savjetnica u ambasadi BiH Marijana Zubonja je rekla da žene čine 51% radne snage u BiH zbog čega su vrlo važan faktor u ekonomskom razvoju zemlje. Istakla je da je Bosna i Hercegovina bila jedna od prvih zemalja u tranziciji u regiji koja je već 2003. godina usvojila Zakona o ravnopravnosti polova. Ona je posebno istakla doprinos nevladinih organizacija u izradi ovog i drugih zakona koji tretiraju ravnopravnost polova

Marijana Dinke, izvršna direktorica fondacije Bosanskohercegovačka inicijativa žena je govorila o potrebi podizanja svijesti kako bi se rodna ravnopravnost prihvatila i razumijela kao temelj održivog razvoja BiH. Ona se založila za izgradnju modela saradnje i dogovora sa ženama u svim segmentima društva kako bi se osigurao kontinuiran monitoring provođenja Zakona o ravnopravnosti polova. U tom kontekstu istakla je pozitivan primjer Ambasade BiH u Varšavi koja se angažovala da na Kongresu žena učestvuju predstavnica NVO iz BiH.

Kongresu su prisustvovali premijer Donald Tusk i prva dama Anna Komorowska, kao i druge ugledne ličnosti iz javnog, naučnog i političkoh života Poljske. Kongres žena je dodijelio nagradu za „Ženu godine“ 66-godišnjoj Barbari Labuda, demokratskoj aktivistkinji iz vremena komunizma i članici Vlade u sjeni Kongresa žena.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.