U Donjem domu Parlamenta Republike Poljske- Sejmu, održan sastanak Ambasadora Bosne i Hercegovine sa Predsjednikom i članovima grupe prijateljstva za saradnju sa Bosnom i Hercegovinom

grupnaAmbasador Bosne i Hercegovine u Republici Poljskoj Duško Kovačević sastao se 21.07.2016 godine, u Donjem domu Parlamenta Republike Poljske-Sejmu, sa predsjednikom i članovima Parlamentarne grupe Poljska – Bosna i Hercegovina.
Predsjednik Parlamentarne grupe dr Bogdan Rzonca se zahvalio Ambasadoru na inicijativi za održavanjem ovog sastanka istakavši da im je još uvijek u lijepom sjecanju posjeta Predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i njegovih zamjenika, Parlamentu Republike Poljske. Gospodin Rzonca je rekao da Poljska podržava Bosnu i Hercegovinu na njenom evroatlanskom putu istakavši da su oni svjesni da je to veoma težak put i da su oni spremni da pomognu našoj državi sa svojim znanjima i ekspertima, kako bi što lakše prevazišli sve prepreke koje stoje na tome putu. Predsjednik ove grupe ali i njeni članovi su naglasili da oni kao političari žele da vide Bosnu i Hercegovinu u Evropskoj uniji ali u isto vrijeme da su spremni da pomognu da se uspostavljaju što bolji odnosi između naših država u oblastima nauke i kulture, privrede, saradnje univerziteta, gradova itd.
Ambasador Kovačević se zahvalio na toploj dobrodošlici istakavši da je veoma sretan što je došlo do formiranja ove grupe i do ovog sastanka, a što je veoma jasan znak koliko pažnje Republika Poljska i njen Parlament i parlamentarci pridaju održavanju prijateljskih i bliskih veza sa Bosnom i Hercegovinom. Ambasador je upoznao poljske parlamentarce da je podrška građana Bosne i Hercegovine evropskom putu naše države ogromna i da je Bosna i Hercegovina u februaru podnijela aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Istaknuto je da je na tom putu, BiH usvojila i reformsku agendu i da je veliki broj zadataka već ispunjen. Takođe, Ambasador je informisao svoje sagovornike da je u Parlamentarnoj skupštini BiH formirana Grupa za srednju i istočnu Evropu i da bi bilo dobro da se u što skorijoj budućnosti ostvare kontakti između ove dvije grupe.
Na kraju ovog veoma prijatnog i otvorenog razgovora u više navrata je ponovljena velika zainteresovanost poljskih parlamentarca za uspostavljanje što bližih odnosa sa našim parlamentarcima ali i otvorena mogućnost za produbljivanje i svih drugih oblika saradnje između naših država.
U Donjem domu Parlamenta Republike Poljske, Sejmu, 22.06.2015 godine osnovana je Parlamentarna grupa prijateljstva Republika Poljska -Bosna i Hercegovina, čiji su članovi istaknuti poslanici ovog doma.
Grupa ima 16 članova a predsjednik grupe je Bogdan Rzonca ugledni političar, naučnik i nekadašnji Maršal podkarpatskog vojvodstva.
Cilj osnivanja grupe je jačanje razumijevanja i bilateralne parlamentarne, privredne i ukupne saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Poljske. Imajući u vidu da je poljski Parlament konstituisan krajem prošle godine, osnivanje ove grupe je još jedan snažan signal da se Bosna i Hercegovina i dalje nalazi u fokusu najviše zakonodavne vlasti u Republici Poljskoj.
Formiranje grupe dolazi nedugo nakon istorijske posjete Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Parlamentu Republike Poljske, a čemu je Ambasada Bosne i Hercegovine Varšavi dala veliki doprinos.

20160721_111352

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.