Delegacija Bosne i Hercegovine na međunarodnom sajmu turizma “LATO 2014″

Ambasadu BiH je posjetila delegacija bosanskohercegovačkih institucija koja je učestvovala na međunarodnom turističkom sajmu pod nazivom „Ljeto 2014“, održanom u periodu od 3.od 06.2014. u Varšavi. Delegaciju su činili predstavnici  Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vanjsko-trgovinske komore BiH,  Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva trgovine i turizma RS, kao i Vlade Brčko distrikta BiH. Upoznati su sa aktivnostima Ambasade, posebno sa mogućnostima i oblicima buduće suradnje između BiH i Poljske. Obostrano je podržan ovakav vid posjeta kao važan  korak za promociju turističkih potencijala BiH i upoznavanje sa iskustvima poljskih institucija nadležnih za turizam koja predstavljaju  primjer dobre prakse i odličnog korištenja EU fondova. U organizaciji Projekta ,,EU Turizam BiH,, kojeg finansira EU, u okviru posjete Varšavi, održan je i sastanak sa Ministarstvom turizma i sporta i Turističkom komorom Republike Poljske. Prema podacima nadležnih institucija, Poljska je trenutno na 5. mjestu po  broju turističkih  posjeta Bosni i Hercegovini.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.